banner49

İl Müftüsü Muharrem Gül’ün Kadir Gecesi Mesajı

İl Müftüsü Muharrem Gül’ün Kadir Gecesi Mesajı

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, mağfiret, feyiz, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, Yüce Allah’ın “Bin Aydan Daha Hayırlı” diye vasıflandırdığı kutlu bir gece olan “Kadir Gecesi” ne kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. 17 Nisan 2023 Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan geceyi Kadir gecesi olarak hep beraber idrak ve ihya edeceğiz. Bu vesile ile Erzincan’lı hemşerilerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum.

Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik; “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” (Yûnus; 57) ayetiyle tüm insanlığa tanıtılan ve 14 asırdan bugüne de insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in bu gecede nazil olmaya başlamasıdır. Zira Kur’an-ı Kerim insanları, doğru yola ileten, karanlıktan aydınlığa çıkartan, bizi birbirimize yaklaştıran, kardeş kılan, hayatı güzelleştiren, sorunların çözümüne ışık tutan ve umutla geleceğimizi inşa etmemize rehberlik eden en büyük değer ve en önemli hazine olarak Rabbimizin insanlığa son vahyidir.

Allah’u Teala, bu geceyi Kadir Suresinde bizlere şöyle anlatmaktadır: “Şüphesiz biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail, Rabbi ‘nin izni ile her iş için o gece iner. O, tan yeri ağarana kadar bir esenliktir.” (Kadr Sûresi; 97/1-5)

Umut, bağışlanma ve huzur kapılarının Yüce Allah’ın engin rahmetiyle açıldığı Kadir gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebe ile bizi şerefli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Gafletle geçirdiğimiz vakitlerin affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bizlere verilen eşsiz bir fırsat olan bu gece, kıymetini bilmeden tükettiğimiz ömür için tövbe imkânıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak; “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari, İman, 26) buyurmuş ve Hz. Aişe validemizin; “Ey Allah’ın Resulü Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” sorusuna ise “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” (İbn Mâce, Dua, 5) şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir. Bu geceyi idrak etmek maksadıyla namaz kılalım, Kur’an-ı Kerim okuyalım ve dua edelim. Bu geceyi vesile kılarak kapsamlı bir tefekkürle bütün hayatımızı, Kur’an ve sünnet ölçüsüyle gözden geçirelim. Rabbimizle, kendimizle, çevremizle, velhasıl bütün varlık ve kâinat ile ilişkimizi tevhit, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk güzel ahlak ve doğruluk ekseninde gözden geçirmek suretiyle muhasebe edelim. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu gecede bütün hata ve günahlarımıza tevbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmamak kaydıyla af dileyelim. Bütün insanlığı dâhil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için tüm içtenliğimizle çalışma azmimizi yenileyelim. Bunu başarabildiğimizde, kalbimizde dargınlık, kırgınlık kin ve nefret yerine sevgi, dostluk ve kardeşlik hâkim olacak; ellerimiz, yetimlere, kimsesizlere, fakir ve muhtaçlara yardım için buluşacak, Allah’ın yardımı ve rahmetiyle yeryüzü esenlik olacaktır. 

Kardeşlerim!

Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Bu bağlamda bu yılın Ramazan teması “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlenmiş, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerde tüm yönleriyle bu konu işlenmiştir. Hepimizce mâlumdur ki; paylaşmak ve zorluklara karşı sabırla yardımlaşarak yol almak (dayanışma) kurtuluşumuzun olmazsa olmaz anahtarıdır.

Allah Resulü (sas) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse de bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını kıyamet günü örter!” (Müslim, Birr, 58.) “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür.” (Buhârî, Mezâlim,3.) “Bir kimse kıyamet günü sıkıntılarından kurtulmayı Allah’tan diliyorsa bu dünyada, zorda kalan bir kimseye nefes aldırsın ya da sıkıntısını gidersin!” (Müslim, Müsâkât, 32.) “Bir kimse bir Müslüman’ı, saygınlığını kaybedeceği, haysiyetine ilişileceği bir ortamda yüzüstü bırakırsa Allah da onu yardım beklediği bir ortamda yüzüstü bırakır. Bir kimse de bir Müslüman’a saygınlığını kaybedeceği, haysiyetine ilişileceği bir ortamda destek olur yardım ederse Allah da ona yardım beklediği bir ortamda destek olur ve yardım eder!” (Ebû Dâvûd, Edeb, 36.)

Kadir gecesi münasebetiyle başta Terzibaba Camii olmak üzere bütün camilerimizde teravih namazı öncesi ve sonrası özel programlar düzenlenmiştir. Çocuğu-yaşlısı, kadını-erkeği tüm vatandaşlarımızı camilerimizde Kadir Gecesi Özel programına davet ediyorum.

Birçok güzellik, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran bu mübarek gecede, Yüce Allah'ın bizlere sabır, anlayış ve ihlâs vermesi, doğruyu bulduktan sonra da kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için birbirimize dua edelim. Özellikle deprem bölgesinde ihtiyaç içerisinde ve zor şartlar altında hayatını sürdürmek zorunda kalan insanlarımızın, afetzede kardeşlerimizin maddi ve manevi yardımlarına koşmaya devam ederek sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım.

Bu duygu ve düşüncelerle Erzincan’lı hemşerilerimin mübarek Kadir gecesini tebrik ediyorum. Bu gecenin Mü’minler için manen arınma ve temizlenmeye; insanlık alemi için sevgi ve barış dolu günlere kavuşmaya vesile olmasını temenni ediyorum. İnsanlığın içerisinde bulunduğu sıkıntılardan bu gece vesilesiyle felâha ermesini diliyor, Ramazan-ı Şerif ile tüm yeryüzünü, selamet ve sekînet yurduna dönüştürmesini yüce Mevla’dan niyaz ediyor, Kur’an’ın aydınlığında huzur dolu günler diliyorum.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER